OrtodontiHakkında
Bölgenin MODERN VE EN GELİŞMİŞ KLİNİKLERİ
Kliniklerimiz
TÜM FOTOĞRAFLAR
Dumlupınar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak amacımız, bu tutkumuzu hayata geçirirken etik kurallara bağlı kalarak uygulayacağımız hizmetleri üst düzey teknolojik imkanlarla birlikte hastalarımıza sunmaktır.

Ortodonti  son yıllarda ağız ve diş sağlığı ile ilgili farkındalığın artmasıyla eskiye oranla daha fazla ön plana çıkmaktadır. Diş hekimliğinin uzmanlık gerektirdiği alanlardan bir tanesi olan ortodonti genel olarak dişlerin dizilimi ve çene yapısıyla ilgilenir.

Ortodontik Tedavi Nedir?

Bu tedavi yöntemi halk arasında genellikle diş teli tedavisi olarak bilinir. Ancak ortodontik tedavi sadece diş teli ile yapılan bir tedaviyi kapsamaz. Bu tedavi yöntemi birbiriyle uyumlu dizilmemiş ve çapraşık bir şekilde oluşmuş diş dizilimlerini teşhis ettiği gibi bu tür olumsuzlukların meydana gelmemesi için de önleyici bir tedavi görevi görür.

Ortodontik problemlere neden olan birçok faktör vardır. Özellikle bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerinde alt çenenin olması gerekenden daha önde yada daha geride olması çapraşık diş tedavisinin en yaygın nedenlerinden bir tanesidir. Hasta ileriki yaşlara kalıcı dişleri çıkmaya başladığında dişlerinin sırasındaki bozukluk daha belirgin bir hale gelir. Ortodontik tedavinin hastanın yaşı da göz önünde bulundurularak ne zaman başlayacağına karar verilir. Genellikle 9-14 yaşlarında başlayan ortodonti tedavisi hastanın diş ve çene yapısındaki duruma göre daha erken yaşta da olabilir.

Yetişkinlerde çene bozukluğu ve çapraşık diş rahatsızlıkları sadece ortodonti ile çözülemeyebilir. Özellikle çene bölgesindeki kemik bozukluğu cerrahi ve ortodontik tedaviyi birlikte gerektirebilir.

Ortodonti Ne Demek?

Ortodonti, diş dizilimindeki ve çene yapısındaki bozuklukların nedenlerini araştırıp tedavisini bulan tedavi sonrasında da pekiştirme tedavisini yapan bilim dalıdır. Ortodonti alanında yapılan tedavilere ise ortodontik tedavi denir. Ortodonti uzmanlığı, diş hekimliği eğitimi ardından başlayan 4 yıllık uzmanlık gerektiren bir eğitimi kapsamaktadır. Bu uzmanlık alanını başarıyla bitiren diş hekimlerine ortodontist denir.

Ortodontik Tedavinin Nedenleri?

Ortodontik  rahatsızlıkların nedenleri bebekliğin ilk aylarına kadar dayanabilir. Ağız sağlığı ile çok uyumlu olmayan düşük kaliteli biberon kullanımı, uzun süre emzik kullanımı, parmak emme gibi eylemler ileriki yaşlarda diş dizilimini olumsuz etkiler. Kişinin bu alışkanlıkları çok erken dönemlerde bırakması ortodontik rahatsızlıkları büyük oranda önler. Elbette her biberon, emzik yada parmak emen bebek ileride ortodontik tedaviye ihtiyaç duymaz ancak bu konuda alınabilecek önlemlerden bir tanesi budur.

Ortodontik tedavi gerektiren bir diğer durum da alt çenenin olması gerekenden ileride yada geride olmasıdır. Böyle bir durumda alt çene ile üst çene birbiriyle tam birleşmediği için ağzın belli bölümlerinde baskı çok az iken bazı bölümlerinde çok fazladır. Diş ve diş etlerindeki baskılar arasındaki bu farklılıklar kalıcı dişlerin çıkması esnasında bir dengesizliğe yol açar ve ağzın belli bölümlerinde dişlerin daha sık toplanmasına ve çarpık olmasına neden olabilir.

Alt çenenin olması gerektiğinden daha önde yada daha geride olması kalıtsal da olabilir. Dolayısıyla ortodontik tedavi doğuştan gelen sebeplerden dolayı da gerekebilir.

Özellikle küçük yaşlarda meydana gelebilecek herhangi bir kazadan dolayı kişinin çenesinde kayma yada kırılma olabilir. Kemiğin yanlış kaynaması, yanlış cerrahi müdahale gibi sebeplerden dolayı çene yapısında bozulmalar meydana gelebilir. Tamamen bir çeşit kemik rahatsızlığı olan böyle durumlar ileride kalıcı hale gelebilir. Bu bozulmalardan sonra çıkan dişler düz bir dizilim oluşturmakta zorluk çekebilirler. Yetişkin kişilerde böyle bir durumun oluşması ise cerrahi müdahale gerektirebilir.

Ortodontik tedavi gerektiren durumlardan bir tanesi de dilin konumu ve yapısıdır. Kimi kişilerde dil olması gerekenden daha büyüktür. Bu da özellikle alt ön dişlere dilin baskı yapmasını ve buradaki dişlerin eğik çıkmasına zamanla ise bir birbirinden seyrek olmasına neden olur. Dişlerin dik konuma ve daha sık bir hale getirmek için ortodonti tedavisine ihtiyaç duyulur.

Süt dişlerin çok erken yada geç yaşta kaybedilmesi de çapraşık diş oluşumu nedenleri arasındadır. Erken yaşta yaşanan süt dişi ağızda uzun süre bir boşluğa neden olur. Bu boşluk kalıcı dişin çıkmasıyla kapanmayacak kadar büyük olabilir ve dişlerin seyrek dizilmesine yol açar. İleri yaşlarda süt dişi kaybı ise alttan gelen kalıcı dişlerin süt dişinden fırsat bulamayıp çıkması gereken yerden çok farklı bir yerden çıkmasına neden olur. Böylece dişler olması gerekenden daha sık bir şekilde ağızda yerini alır.

Ortodonti Çene Tedavisi Nedir?

Ortodontik çene olumsuzlukları alt çenenin olması gerekenden ileride yada geride olması durumudur. Bu durum  ileri yaşlarda cerrahi bir işlem gerektirse de erken yaşta teşhis edildiğinde farklı apareyler yardımıyla tedavi edilmiş yada önlenmiş olur. Ortodonti çene tedavisi sayesinde çok büyük bir kemik cerrahi işlem gerekmez. Ortodonti tedavi süresince hasta, ortodontistin belirlediği süre kadar ağzında apareylerle yaşar. Bu süreç çenenin durumuna ve kişinin kemik yapısına göre değişiklik gösterir. Ortodonti tedavi süresinin büyük bir kısmını bu aşama oluşturur.

Ortodonti çene tedavisi sayesinde hasta cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan ağrısız ve sancısız bir şekilde çene yapısının düzelmesinin mutluluğunu yaşar.

Ortodonti tedavisi hastanın günlük hayatını hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Ortodonti tedavisi için ağzındaki apareyler hatanın bir şeyler yemesine, içmesine yada konuşmasına engel olmaz.

Ortodontik Tedavi Ücretleri

Ortodonti tedavisi kişinin diş ve çene yapısına göre uygulandığı için teşhisten önce herhangi bir fiyat verilmesi doğru değildir. Muayene sonrasında ortodontist, ihtiyaç duyulan malzemeleri ve yapılacak işlemleri hasta ve hasta yakınıyla paylaşır. Tedavi süresinin nasıl ve ne zaman başlayacağı konusunda bilgi verir.

Ortodontik tedavilerin birçoğunda halk arasında “Diş teli” olarak bilinen braketler kullanılır. Teknolojinin ve tıbbi tekniklerin gelişmesiyle braketler farklı malzemelerden farklı farklı şekillerde üretilmektedir. Eğer hastanın çok özel bir durumu yoksa braketler arasında tercih fırsatı hastaya yada hasta yakınına da bırakılabilir. 

Ortodonti tedavilerde en çok kullanılan diş teli çeşitleri metal diş telleri, porselen diş telleri, lingual diş telleri ve şeffaf plaklardır. Her bir diş teli birbirinden farklı malzemelerden üretildiği için bu tellerin maliyetleri de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bu durum hem diş teli fiyatlarını hem de tedavinin toplam ücretini değiştirebilir.

Ortodontik tedavi ücretlerinde farklılık yaratan bir diğer durum da diş çekilmesidir. Dişlerin çapraşıklık durumlarına göre bazı ortodontik tedavilerde diş çekilme işlemi yapılabilir.

Ortodontik tedavisi işleminden sonra tedavinin kalıcı bir hale gelmesi için pekiştirme tedavisi uygulanır. Bu tedavinin türü ve uygulanacak apareyler de ortodonti tedavisinin ücretini etkileyebilir.

Dumlupınar Çocuk Randevu Al